Dėl įtarimų tvarkant Vilniaus rajono kelius – STT žvilgsnis

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius lėšų, skirtų šios savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, skirstymo ir naudojimo tvarką.

STT, atlikusi vertinimą, nustatė šias problemas:

1. Teisės aktuose numatyti kriterijai nėra pakankamai objektyvūs ir tikslūs visiškai skaidriam ir aiškiam lėšų keliams ir gatvėms remontuoti ir tiesti paskirstymui;

2. Nepakankami objektų, siekiamų įtraukti į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, atrankos kriterijai;

3. Nepakankami objektų, atnaujintinų bendromis Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų lėšomis, atrankos kriterijai, taip pat neaiški gyventojų paramos kelių atnaujinimui tvarka;

4. Neužtikrinamas informacijos, susijusios su kelių priežiūra, viešinimas.

Kilo abejonių dėl skaidrumo

Vairuotojų portalas „autobanas.lt“ primena, kad praėjusią savaitę į STT kreipėsi Seimo narys Kęstutis Masiulis prašydamas antikorupciniu požiūriu įvertinti, kaip Vilniaus rajono savivaldybė tvarko gatves ir kelius.

KILO NEPASITENKINIMAS: PRAŠO STT ĮVERTINIMO, KAIP TVARKOMI VILNIAUS RAJONO KELIAI

„Jau gavau išsamią ataskaitą, kuri patvirtino visus įtarimus apie neskaidrų lėšų paskirstymą ir naudojimą gatvėms tiesti.

Pasitvirtino įtarimai, kad savivaldybė renkasi kurią gatvę asfaltuoti pagal politiškai parankius kriterijus, kad buvo asfaltuojamos gatvės dėl kelių namų, o priemiesčiai apleisti, kad savivaldybės sprendžiančios komisijos sudaromos iš vadovų ir pavaldinių, o ne kompetentingų žmonių ir daug kitų pažeidimų“, – teigė Seimo narys K. Masiulis.

Savivaldybei – dviejų mėnesių terminas

STT siūlo patikslinti ir detalizuoti objektyvius ir pamatuojamus kriterijus į kuriuos būtų privaloma atsižvelgti priimant sprendimą dėl Kelių programos ir Savivaldybės lėšų skirstymo kelių ir gatvių tiesimui, tvarkymui ir priežiūrai, taip pat – dėl kelių įtraukimo į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą.

Savivaldybė turėtų tikslinti nuostatas dėl tvarkytinų ir į vietinės reikšmės kelių sąrašą įtrauktinų kelių priimančios Komisijos darbo reglamento, nustatant Komisijos sudarymo tvarką, apibrėžiant Komisijos narių rotaciją ir kadenciją, nustatant nusišalinimo tvarką esant viešųjų ir privačių interesų konfliktui.

Taip pat siūloma išsamiai reglamentuoti gyventojų ir verslo paramos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms administravimą.

Užtikrinant efektyvų viešinimą, Savivaldybei siūloma interneto svetainėje www.vrsa.lt skiltyje „Keliai ir gatvės“ skelbti išsamius su kelių ir gatvių tiesimu ir atnaujinimu susijusius duomenis.

Visą antikorupcinį vertinimą rasite čia.

Naujienos iš interneto

Komentuoti

Skaityti komentarus