Patvirtinta nauja „Regitros“ valdyba

Įsigaliojus vidaus reikalų ministro įsakymui, patvirtinta nauja „Regitros“ valdybos sudėtis. Tikimasi, kad naujoji valdyba leis dar efektyviau organizuoti įmonės veiklą, užtikrinti sėkmingą elektroninių paslaugų plėtrą ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę.

Kaip numato įmonės įstatai, valdyba sudaroma iš 10 narių 4 metų kadencijai. Pusė iš jų yra nepriklausomi nariai, atstovaujantys skirtingoms organizacijos valdymo sritims, 3 – valstybės tarnautojai ir 2 – darbuotojų atstovai.

Naujasis valdybos narių sąrašas

Darbuotojų atstovais į įmonės valdybą paskirti „Regitros“ Klaipėdos filialo direktorius Vainius Butinas bei Vilniaus filialo vyr. specialistas Povilas Ruškus, kuris yra ir darbuotojų profesinės sąjungos atstovas.

Nepriklausomais valdybos nariais patvirtinti jau iki šiol valdyboje dirbę: Kęstutis Širvaitis, turintis kompetenciją finansų srityje ir Vytautas Pliuskus – teisės srityje. Nauji valdybos nariai: Laimis Jančiūnas – kompetencija žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, Aurimas Tomas Staškevičius – vadybos, Gintaras Nakutis – ūkio šakos, kuriai priklauso „Regitra“, žinių kompetencija.

Vidaus reikalų ministeriją atstovaus šie nariai, atsakingi už skirtingas veiklos sritis: Ilona Pileckienė – finansų, Paulius Skardžius – strateginio planavimo ir valdymo, Irina Urbonė – teisės.

Primename, jog valdybai vadovauja pirmininkas. Jis bus išrinktas pirmajame posėdyje.

Valdybos paskirtis

Valdyba – tai yra vienas iš įmonės valdymo organų, kuris nustato įmonės struktūrą, veiklos rodiklius, priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles.

Taip pat teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus įmonės valdymo bei veiklos tobulinimo klausimais, išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto ir kt.

Vadovaujantis  teisės aktais, valdybos nariais skiriami valstybės tarnautojai, darbuotojų atstovai, kiti fiziniai asmenys. Penktadalis narių privalo būti įmonės atstovai, o ne mažiau kaip pusė – nepriklausomi.

Valdybos nariai turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Bendrieji reikalavimai susiję su išsilavinimu ir nepriekaištinga reputacija, o specialieji – su darbiniais įgūdžiai ir kompetencijomis, kurios užtikrintų įmonės valdymą bei veiklos tobulinimą.

Naujienos iš interneto

Komentuoti

Skaityti komentarus