Išsisukti nepavyks: neatskleidus kas vairavo – didelė bauda

Policija sugriežtino atsakomybę už stacionariais greičio matuokliais nustatytus pažeidimus. Jei vadinamuoju trikoju užfiksuoto automobilio savininkas atsisakytų pateikti informaciją, kas vairavo automobilį – grėstų piniginė bauda, kuri būtų lygi arba net didesnė nei dėl pačio viršyto greičio.

Siekiant užtikrinti atsakomybės už greičio viršijimą neišvengiamumo principą, buvo patobulintas Administracinių nusižengimų registras (ANR) ir pakeista Pranešimo dėl užfiksuoto Kelių eismo taisyklių pažeidimo forma.

Pagal ją, transporto priemonės, užfiksuotos stacionariu greičio matuokliu, savininkas, kai transporto priemonę vairavo kitas asmuo, turi nurodyti visus vairavusio asmens duomenis, įskaitant ir vairuotojo pažymėjimo duomenis.

Anksčiau buvo galima nurodyti tik asmens vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją vietą, kas sudarydavo prielaidas išvengti atsakomybės.

Policijos departamentas inicijavo ANR nustatytų baudų už duomenų apie vairavusį asmenį nepateikimą didinimą, kad jos būtų lygios arba didesnės už baudas dėl greičio viršijimo.

Projekte siūloma nustatyti nuo 600 iki 900 eurų dydžio baudą už tokių duomenų nepateikimą (šiuo metu numatytos baudos nuo 150 iki 300 eurų).

Automobiliai registruoti ant įmonių – neišsisuks

Iš dalies įgyvendintas siūlymas įteisinti juridinio asmens atsakomybę, kai jam priklausanti transporto priemonė viršijo greitį, o juridinis asmuo nepateikia vairavusio asmens duomenų.

Policijos departamentas pasiūlė alternatyvų šios rekomendacijos įgyvendinimo būdą – nustatant galimybę išieškoti nurodytam asmeniui paskirtą baudą iš transporto priemonės savininko (tiek fizinio, tiek juridinio asmens), jei asmuo nesumoka baudos, ir sugriežtinant atsakomybę transporto priemonės savininkams už duomenų apie vairavusį asmenį nepateikimą.

Baudos – elektroniniu paštu

Nuo 2020 m. sausio 1 d., pakeitus ANR nuostatas ir atlikus techninius sistemos tobulinimo darbus, buvo praplėstos procesinių dokumentų siuntimo elektroniniu paštu galimybės – administracinių nusižengimų protokolai siunčiami el. paštu.

Tokiu būdu panaikinta galimybė greitį viršijusiam vairuotojui išvengti atsakomybės, protokolo neįteikiant fiziškai.

Taip pat šių metų pradžioje pradėjusi veikti automatinio administracinių nusižengimų protokolų surašymo funkcija leidžia greičiau surašyti administracinio nusižengimo protokolus už stacionariais greičio matuokliais nustatytus pažeidimus ir paskirti administracinę nuobaudą.

Tolesnis šios sistemos tobulinimas ir dar didesnis procesų automatizavimas, eliminuojant ar optimizuojant pareigūno peržiūrėjimo poreikį tam tikrais atvejais, galėtų prisidėti prie dar greitesnio pažeidimų išnagrinėjimo.

Naujienos iš interneto

Komentuoti

Skaityti komentarus