Policija paaiškino: kaip vyksta teisės vairuoti atėmimas

Lietuvos kelių policijos tarnyba atkreipia asmenų, padariusių Kelių eismo taisyklių pažeidimus, dėmesį į tai, kai už administracinį nusižengimą yra skiriama administracinio poveikio priemonė – asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimas.

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK):

► Už padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us) pareigūnas turimo vairuotojo pažymėjimo nepaima. Jo asmeniui nereikia pristatyti ir į policijos įstaigą (ANK 682 str.).

► Asmenims, kuriems į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, laiku sumokėjus administraciniu nurodymu siūlomą baudą, administracinis nurodymas laikomas įvykdytu, o teisės atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po dienos, kurią sumokėta administraciniu nurodymu siūloma sumokėti bauda.

► Nutarimu paskirtos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas (išskyrus atvejus, kai teisė vairuoti atimta dėl vairavimo esant neblaiviam, apsvaigusiam) skaičiuojamas nuo priimto nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones įsiteisėjimo dienos.

► Neblaiviam ar apsvaigusiam vairuotojui, vairavusiam transporto priemonę, administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu sustabdoma teisė vairuoti tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas. Įsiteisėjus nutarimui atimti teisę vairuoti, teisės vairuoti atėmimo terminas skaičiuojamas nuo teisės vairuoti transporto priemones sustabdymo.

► Asmuo, kuriam paskirtas teisės vairuoti transporto atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą (ANK 28 str.).

Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ir grąžinimas reglamentuotas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnyje.

1. Teisė vairuoti transporto priemones atimama:

1) įstatymuose nustatytais atvejais;

2) sutrikus elgesiui, asmenybei ir (ar) susirgus ligomis, įtrauktomis į patvirtintą sąrašą, kai dėl asmens sveikatos ar elgesio būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, teisė vairuoti transporto priemones atimama nustatyta tvarka;

3) paaiškėjus, kad teisė vairuoti transporto priemones buvo suteikta pateikus neteisingus asmens, sveikatos būklės duomenis ar kitą neteisingą informaciją, lėmusią teisės vairuoti transporto priemones suteikimą.Teisė vairuoti transporto priemones grąžinama asmeniui, iš kurio teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą, kai jo sveikatos būklė atitinka nustatytus reikalavimus.

2. Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomą vairuotojų mokymą.

3. Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomą vairuotojų mokymą.

4. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą, išskyrus asmenį, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

5. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl šioje dalyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui.

6. Teisė vairuoti transporto priemones grąžinama nustatyta tvarka.

7. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų.

8. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta tris kartus, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų.

9. Vairuotojas, kuris, būdamas pradedantysis vairuotojas, pažeidė KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), ir per šio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatytus terminus nebaigėpapildomo vairuotojų mokymo, praranda teisę vairuoti transporto priemones. Šiuo atveju vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jis turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą šio įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

Norint susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones, būtina kreiptis į valstybės įmonę „Regitra“, dėl traktorininko pažymėjimo – į mokymo įstaigą, išduodančią tokius pažymėjimus (išskyrus tuos atvejus, jei teisė vairuoti buvo atimta iki 2017 m. sausio 1 d., – kreiptis į policijos įstaigą, kuri surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą).

Naujienos iš interneto

1 Comment

Komentuoti
  1. SIGITAS
    17 gegužės, 10:55 SIGITAS

    Pazeidimu protokole parasyta bauda 225eur ir teisiu atemimas 1 menesiui Paskambinus tirejai paklausius ar nereik nieko perlaikyt ir t.t. Sako po baidos sumokejimo praejus menesiui Jums bus grazinta teise vairuoti nieko daryt nereikia bukit ramus. Po sesiu menesiu sustabdo policija del telefono ir sako laba diena Jusu teises negalioja, nes Jus nepraejot vairuotojo kursu. Automobili ant traliuko ir 470eur ir sako gerai, kad mes Jus del telefono sustabdem, o ne eismo ivykio metu. Parurina taip ir minek Tu tuos ginti saugoti padeti

    Atsakyti į šį komentarą

Komentuoti

Skaityti komentarus