Seimo kontrolierius: Susisiekimo ministerija abejingai žvelgia į saugaus eismo užtikrinimą

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atliko tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad Susisiekimo ministerija neužtikrino Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatų įgyvendinimo bei nepakankamai kontroliavo tuometinės Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) veiklą, kuri užuot persiuntinėjusi skundus kitoms institucijoms, privalėjo imtis priemonių išsiaiškinti visoms aplinkybėms dėl tuo metu neaiškiai reglamentuoto remonto paslaugų kokybės kontrolės atlikimo.

Į Seimo kontrolierių buvo kreiptasi su prašymu įvertinti įstaigų veiklą, susirūpinus, kad netinkamai vykdanti savo funkcijas bei neįpareigojanti jų vykdyti ir kitų institucijų Susisiekimo ministerija pažeidė Viešojo administravimo įstatymą bei kitų teisės aktų nuostatas.

„Įstaigos nevykdė savo tiesioginės funkcijos padėti asmenims, tikslingai naudoti valstybės biudžeto lėšas, operatyviai išspręsti problemą ir padėti asmenims, kurie nukentėjo nuo draudimo įmonės, kuri teikia remonto paslaugas, neteisėtos veiklos“ – teigė Pareiškėjas ir skundėsi, kad nėra aišku, kas iš tiesų atlieka ar turėtų atlikti transporto remonto paslaugų kokybės kontrolę ir ar remonto paslaugų kontrolė apima ir remonto kokybės patikrą.

Seimo Kontrolierius tyrimo metu priminė, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Tarnyba), vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, užtikrina vartotojų teisių apsaugą, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus.

Tačiau pažymėjo, kad įstatyme VKTI kaip institucija, nagrinėjanti vartotojų ginčus ne teismo tvarka, nėra numatyta.

Sauliaus Žiūros nuotr.

A. Normantas atkreipė dėmesį, kad transporto priemonių bei jų sudėtinių dalių rinkos priežiūra neatsiejamai susijusi su transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų atlikimu, o dauguma gaunamų vartotojų skundų susiję su remonto paslaugų atlikimu.

Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Tarnyba, nagrinėdama vartotojų skundus dėl galimai paslaugos teikėjo nekokybiškai atlikto transporto priemonės remonto ginčų sprendimo ne teismo tvarka, neturėdama kompetentingos institucijos išvados šiuo klausimu, neturi galimybės priimti objektyviais įrodymais pagrįsto sprendimo.

Atlikus tyrimą Seimo Kontrolierius Susisiekimo ministerijai išreiškė susirūpinimą, kad teisinis reglamentavimas dėl transporto priemonių sudėtinių dalių kokybės ir remonto paslaugų kokybės nustatymo nėra aiškus ir pažeidžia teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvus.

Išsakytus Seimo kontrolieriaus pastebėjimus vainikavo VKTI ir Tarnybos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią institucijos įsipareigojo bendradarbiauti atliekant transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugų ekspertizes.

Naujienos iš interneto

Komentuoti

Skaityti komentarus