Žinia pradedantiems vairuotojams: laikino pažymėjimo terminą siekia pratęsti iki 3 metų

Seimo pavasario sesijai Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikė pluoštą įstatymų pakeitimų, tarp kurių – siūlymas prailginti pradedantiesiems vairuotojams išduodamo laikino vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką.

VRM įregistravo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (SEAKĮ) pakeitimą, kuriuo numatoma spręsti praktines problemas, susijusias su pradedančiųjų vairuotojų pažymėjimais.

Šiuo metu pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, tačiau projektu siūloma prailginti išduodamo pažymėjimo galiojimo laiką iki 3 metų.

„Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po 2 metų turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per 2 metus nuo jo išdavimo dienos nepažeidė KET reikalavimo (reikalavimų), už kurį (kuriuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn).

Vairuotojas, kuris, būdamas pradedančiuoju vairuotoju, pažeidė KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienerius metus nuo nutarimo (nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius pažeidimą, įvykdymo dienos“, – rašoma įstatymo projekte.

Tik pasibaigus numatytam terminui atsiranda galimybė gauti 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Projekte taip pat numatoma, kad papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti ir tie pradedantieji vairuotojai, kurie pažeidė atitinkamus Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

Įstatymo pakeitimai taip pat palengvintų transporto priemonių savininkų administracinę naštą – atsirastų galimybė internetu sustabdyti transporto priemonės leidimą dalyvauti eisme nelikus transporto priemonės valdytojo ar savininko, t. y. jam mirus ar išregistravus jį iš Juridinių asmenų registro.

Naujienos iš interneto

Komentuoti

Skaityti komentarus